Køb af killinger

Nedenfor er forklaret detaljerne omkring køb af en Kordes British Shorthair fra vores katteri.

Når vi sælger en killing er det med henblik på at killingen får det bedst mulige liv. Det er derfor vigtigt at vi mødes, ser hinanden an og får afstemt forventningerne til hinanden.

En killing fra vores katteri sælges som indendørs kat. Skal katten udendørs skal det foregå under kontrollerede forhold i f.eks. en løbegård eller lignende.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at afvise købere uden yderligere begrundelse.

 

Gebyr for reservation

Når en killingekøber er blevet godkendt til at kunne købe en killing betales et reservationsgebyr på kr. 4.000,- Reservationsgebyret fratrækkes købsprisen ved levering af killingen.

En killing betragtes ikke som reserveret før gebyret er lagt.

Gebyret er killingekøbers sikkerhed for, at vi ikke sælger killingen til anden side og vores sikkerhed for, at interessen og reservationen er reel. Ved registrering af indbetalingen bekræfter vi reservationen overfor killingekøber/indbetaler.

Skifter killingekøber mening således reservationen/købet ophæves returneres reservationsgebyret ikke. En undtagelse er dog hvis vi ophæver reservationen/købet.

Købskontrakt

Killingerne kommer til deres nye hjem når de er 14 uger gamle.

Når du får din killing med hjem er den med:

  • FIFé Stamtavle
  • Sundhedsforsikring fra Agria
  • 2 stk. vaccinationer
  • Mikrochippet og indregistreret i det Danske Katteregister
  • Ormebehandlet
  • Sundhedstjekket af dyrlægen med tilhørende sundhedsbog
  • Neutraliseret
  • Der medfølger tør- og vådfoder fra Royal Canin, Cosma, Applaus eller andet
  • 10 kg kattegrus fra Ever Clean
  • Legetøj

Killingen neutraliseres inden de flytter fra katteriet og ind i det nye hjem. Neutraliseringen sker for købers regning men til reduceret pris , med mindre andet er aftalt i købskontrakten.

Alle vilkår i kontrakten er med henblik på at killingekøber får en kat som er en glæde i det daglige og for at sikre alle killinger fra vores katteri får det bedst mulige liv.

Vi opfordrer altid killingekøber til at læse købskontrakt omhyggeligt inden du skriver under. Er der noget du ikke forstår, men som du ønsker uddybet eller noget som er uklart, eller som du ikke er enig i så bring det op inden du skriver under. Kontrakten er bindende når både begge har skrevet under.

Kontakt mig

Birthe Bedsted
Højmarksvænget 4
8600 Silkeborg

Mobil: +45 3028 0768

E-mail: birthe@breit.dk